تبلیغات
کانون قرآن و عترت - معجزات قران کریم:معجزه ی اهن

کانون قرآن و عترت

اهن ازعناصری است که نامش درقران امده است.درسوره حدید،به معنی سوره اهن میخوانیم:

واهن را نازل کردیم که دران هم سختی وهم منافع بسیاری برای مردم است(سوره ی حدید،ایه25)

کلمه نازل کردیم دراین ایه میتواند به این معنی باشد که اهن را برای استفاده مردم به انها دادیم.امااگرمعنی لغوی کلمه راکه پایین فرستادن ازاسمان به زمین است،درنظربگیریم،درمی یابیم که ابن ایه به یک اعجازعلمی بسیار مهم اشاره می کند.

یافته های ستاره شناسی جدید روشن ساخته اند که اهن یافته شده درزمین ،ازستاره های بسیار بزرگ فضا امده است.

فلزات سنگین جهان ،درون هسته ی ستارگان بزرگ تولید می شود.اما منظومه شمسی،ساختارمناسب تولید اهن ندارد.پس فقط ستاره های بسیار بزرگتری که دمای انها به چندصدمیلیون درجه می رسد،میتواند اهن راتولیدکنند.دراین ستاره ها،وقتی مقدار اهن به میزان معینی رسید،ستاره دیگر نمی تواند ان را درخود جای دهد،پس منفجر می شود.این مرحله ی تولید نواختریاابر نواختر نام دارد.درنتیجه ی این انفجار،شهاب سنگی هایی که حاوی  اهن هستند،درجهان پراکنده می شوند.انها درخلا به حرکتشان ادامه می دهند تااینکه نیروی جاذبه یک جرم اسمانی انها را به سمت خودبکشاند.

همه ی اینها نشاندهنده این است که اهن روی کره ی زمین تولید نمی شود ،بلکه در شهاب سنگ هایی که انفجار ستاره ها تولید شده اند ،وجودداردوبه زمین فرستاده می شود،درست به همان صورتی که این ایه ازقران بیان می کند .واضح است که چنین موضوعی رادر قرن  هفتم نمی شد به صورت علمی ثابت کرد.


نوشته شده در دوشنبه 2 اسفند 1389 ساعت 08:31 ب.ظ توسط کانون قرآن و عترت نظرات |

قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت